Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke kerk te Joppe


Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe heeft als doelstelling a) het financieel ondersteunen en het bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de r-k kerk aan de Joppelaan te Joppe (gemeente Lochem) en b) de levende geloofsgemeenschap van de r-k kerk te Joppe en de uitoefening van de r-k eredienst aldaar financieel te ondersteunen.

Beleidsplan

Ter realisering van haar doelstelling streeft de stichting er naar van sympathisanten middels donaties, schenkingen, legaten of erfstellingen geldmiddelen te verwerven. Teneinde van haar bestaan en van haar doelstelling bekendheid te geven aan het publiek zal de stichting regelmatig de aandacht op zich doen vestigen, bijvoorbeeld middels publicaties in het parochieblad en op de website van de rooms-katholieke kerk te Joppe, middels mailings en middels andere uitingen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), als zodanig aangewezen door de Belastingdienst bij beschikking van 17 december 2015, met terugwerkende kracht tot 27 augustus 2015. Als gevolg van deze ANBI-status zijn donaties en schenkingen aan de stichting volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De stichting is in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 63999196.

Fiscaal Nummer

De Belastingdienst heeft aan de stichting het fiscaal nummer 8554.82.114 toegekend.

Bestuursverslagen en financiële verantwoording

Bankrelatie

De stichting houdt bij de Rabobank een bankrekening aan onder IBAN-nummer NL 17 RABO 0306 4737 71.

Bestuur samenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en ontvangen geen beloning.

Contactgegevens